Ohlášky na 10.2. 2019

Vítáme Vás všechny na dnešních bohoslužbách. Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru

V pondělí v 16:15 jsou děti zvány k hodině náboženství.
V úterý v 17 hodin jste zváni na faru k biblické hodině.
V úterý v 18 hodin se koná schůze staršovstva
Ve čtvrtek v 18 hodin mají na faře schůzku konfirmandi

K příštím bohoslužbám se shromáždíme, dá-li Pán, opět příští neděli v 9 hodin. Službu příští neděli mají: Mikulecká Zdena, Beneš Petr

Ohlášky na neděli 20.1. 2019–2. neděle po Zjevení Páně

Vítáme Vás všechny na dnešních bohoslužbách. Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru

V pondělí v 16:15 jsou děti zvány k hodině náboženství.
V úterý v 17 hodin jste zváni na katolickou faru k modlitebnímu večeru. Toto ekumenické shromáždění se koná v rámci „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“.
Ve čtvrtek v 18 hodin mají na faře schůzku konfirmandi

K příštím bohoslužbám se shromáždíme, dá-li Pán, opět příští neděli v 9 hodin. Službu příští neděli mají: Beneš Petr a Vašinová Zdena

Ohlášky na neděli 23.12. 2018 – IV. adventní neděle

Vítáme Vás všechny na dnešních bohoslužbách. Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru. Zkouška pěveckého sboru bude dnes po bohoslužbách.

Na nástěnce si můžete přečíst vánoční přání, které jsme obdrželi ze synodní rady.

K dalším bohoslužbám se shromáždíme v kostele ve – Svátek Narození Páně – 25.12. v 9 hodin. Budeme společně slavit večeři Páně. Sbírka na I. svátek vánoční je určena na vikariát a bohoslovce. Službu mají Kočová Věra a Mikulecká Věra.

Na II. svátek vánoční jste zváni k bohoslužbám v 9 h na faru.

Rovněž vás zveme k bohoslužbám, které se budou konat příští neděli v 9 hodin.

Ohlášky na neděli 16.12. 2018  – III. adventní neděle

Vítáme Vás všechny na dnešních bohoslužbách. Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních dětských bohoslužeb. Po bohoslužbách bude následovat zkouška pěveckého sboru.

U služby jsou k dostání objednané kalendáře, Čtení na každý den, Hesla JB.

Bratr farář si v příštím týdnu vybírá dovolenou, v naléhavých případech ho zastihnete na faře.

Sbor v Lozicích nás zve na Vánoční koncert, který se uskuteční v kostele v Lozicích v neděli 23.12.2018 v 16,00 h.

K příštím bohoslužbám se shromáždíme, dá-li Pán, opět příští neděli v 9 hodin. Službu příští neděli mají: sestra Švecová Libuše a bratr Vašina Zdeněk

 

Ohlášky na neděli 9.12. 2018 – II. adventní

Vítáme Vás všechny na dnešních bohoslužbách. Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Nečasovi za vedení dnešních bohoslužeb.  Bratr farář Petr Peňáz dnes slouží v UO a ve Džbánově. Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru. Stále můžete přispívat u sestry pokladní na dětskou vánoční slavnost.

Dnes v 17:30 se koná zkouška pěveckého sboru.
V pondělí v 16:15 jsou děti zvány k hodině náboženství.
V úterý v 17 hodin jste zváni k biblické hodině. Biblická hodina se koná v administrovaném sboru ve Džbánově.
Ve čtvrtek v 18 hodin mají na faře schůzku konfirmandi.
V pátek v 16 hodin můžete přijít na faru a pomoci s přípravou balíčků pro děti.
V sobotu v 9:30h mají děti v kostele zkoušku před vánoční slavností

Sbor ve Vysokém Mýtě zve na adventní koncert, který se koná 13.12. Pozvánku naleznete na nástěnce

Příští neděli v 9 hodin jste zváni k dětským vánočním bohoslužbám.  Službu příští neděli mají: Kuchta Libor a Mikulecký Petr

Ohlášky na neděli 2.12. 2018   – I. adventní neděle

Vítáme Vás všechny na dnešních bohoslužbách. Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru. Za 14 dní – ve III. adventní neděli budou ve sboru dětské bohoslužby. Na dětskou nadílku můžete přispět dvojím způsobem – částkou u sestry pokladní, nebo můžete pomoci s pečením a přípravou vánočních balíčků.

Hned po dnešních bohoslužbách bude zkouška pěveckého sboru.

Dnes večer vás zveme na adventní koncert, který začíná v 17 hodin v kostele. Hrát na varhany a trubku bude Karel Mužátko a Matěj Bok. Podrobnější program můžete získat u služby

Zítra nebude hodina náboženství, bratr farář je v Pardubicích na pastorální konferenci a se vrátí později.

V úterý v 17 hodin jste zváni na faru k biblické hodině. V úterý v 18 hodin se koná schůze staršovstva

Ve čtvrtek v 18 hodin mají na faře schůzku konfirmandi

Džbánovský sbor nás zve na adventní koncert, který se koná v sobotu 8. prosince 2018 od 17 hodin, účinkuje Komorní orchestr bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová pod vedením Jitky Novákové.

K příštím bohoslužbám se shromáždíme, dá-li Pán, opět příští neděli v 9 hodin. Bohoslužby povede bratr farář Jaroslav Nečas, náš bratr farář slouží v Ústí a ve Džbánově.  Službu příští neděli mají:  Vašinová Zdena a Vašina Ladislav.