Historie

Zde jsme pro Vás připravili několik článků a historických dokumentů. Za nimi následuje datovaný přehled historie našeho sboru, od samého začátku až po současnost. 

Historie sboru od založení až po současnost

18.století

1781    (13. října) vydán toleranční patent

1781    (1. prosince) toleranční patent vyhlášen ve Sloupnici

1781    (9. prosince) první evangelické bohoslužby u Clebounů č. 26 v Horní Sloupnici

1783    (16. června) přichází první duchovní do Sloupnice, Maďar Jan Breznay

1783    zvoleno 12 starších ze šesti obcí; zřízen první evangelický hřbitov ve Sloupnici v černohorském koutě); založeny matriky

1784    postavena modlitebna  – v sousedním Džbánově

1785    zakoupena chalupa č. 285 v Dolní Sloupnici a přestavěna na faru

1786    založena evangelická škola ve Džbánově; zvoleni tři starší pro choceňskou část sboru; zřízen druhý evangelický hřbitov za „Voděradským stežníkem“

1795    28. listopadu dokončen a předán k užívání kostel ve Sloupnici

 

19.století

1810    zřízen třetí hřbitov pod obecním špýcharem – dodnes

1834    postaveny první varhany v kostele

1849    postavena evangelická škola ve Sloupnici; učitelé František Havla (1849-1854) a Fabián Chalupa (1854-1875)

1855    oprava kostela ve Sloupnici, rozšíření o apsidu, zakulacení horní části oken

1860    dokončena stavba současné fary

1861    (8. dubna) vydán protestantský patent, kterým byla dána evangelíkům úplná rovnoprávnost; kurátorem sboru Jan Šplíchal z Dolní Sloupnice č.231 (v letech 1861-1874)

1862    odfařena choceňská část sboru a vytvořen samostatný sbor v Chocni

1866    zaveden zpěvník – tím odpadlo „předříkávání“ při bohoslužbách; kurátorem sboru František Janecký z Dolní Sloupnice 258 v letech 1874 – 1880

1875   evangelická škola ve Sloupnici prohlášena za obecnou

1879   vyhořel kostel ve Džbánově

1880    oddělil se filiální sbor ve Džbánově a vytvořil samostatný sbor; kurátorem podruhé Jan Šplíchal z DS 231 (1880 – 1894), Jan Kroulík (1894 – 1922)

1895    provedena rozsáhlá oprava kostela, nové lavice, omítky, kazatelna v čele chrámu

1897    zřízena filiální stanice v Litomyšli

 

20.století

1905    otevřena sborová místnost v Litomyšli

1910    nový stůl Páně v kostele ve Sloupnici

1914    obnovena nedělní škola – 4 skupiny a založeno sdružení dospívající mládeže

1915    v zahradě za kostelem postaven Husův pomník a vysazeny 2 lípy

1916    založena kazatelská stanice v České Třebové

1918    vojenská rekvisice píšťal z varhan – odebráno 32 píšťal

1918    (17. a 18. prosince) sjezd českých evangelíků v Praze slavnostně prohlásil spojení obou církví evangelických v Čechách a na Moravě v Českobratrskou církev evangelickou

1919    za použití součástí starých varhan postaveny nové varhany s jedním manuálem

1920    zahájena evangelizační práce v okolí Litomyšle; kurátorem sboru Jan Šplíchal ml. (1922-1923) a Jan Janecký z Horní Sloupnice č. 121 (1923 – 1931).

1923    ustanoven samostatný sbor v Litomyšli

1924    přefařeny české Heřmanice od sboru bučinského ke Sloupnici

1927    zřízen na faře sál Jana A mose Komenského – sborová místnost

1929    dokončeno první vytápění kostela

1930    sborem doporučen ke studiu bohosloví pozdější misionář Miroslav Mikolášek

1931    Bohumil Smetánka vydal stručné dějiny sboru „Úzkou cestou“; kurátorem sboru v letech 1931-1949 Ladislav Beneš z Dolní Sloupnice 63

1939    rozšířen hřbitov, dva mladí bratři zahájili studium bohosloví při synodní radě

1941    oprava interiéru kostela, zdvojení oken, oprava zábradlí na kruchtu, osvětlení apsidy reflektory

1942    stavitelem Lochmanem postaveny záchodky za kostelem

1942   nacisty popraveni v Pardubicích dva presbyteři sboru a 3 příslušníci jejich rodin

1945 – 1946    značný počet členů sboru se odstěhoval do pohraničí
úřadujícím místokurátorem sboru v letech 1949-1952 Jan Mikulecký z Českých Heřmanic, kurátorem sboru v letech 1952-1955 Jan Coufal z Horní Sloupnice č. 241; roku 1955 zvolen kurátorem Ladislav Morávek z Dolní Sloupnice č. 15, až do r. 1985.

1950    předány matriky MNV v Horní Sloupnici

1951    oprava varhan, šlapací mechanismus nahrazen dvěma ventilátory na půdě

1962    provedena nová výmalba kostela – František Bezděk, odstraněna stříška nad kazatelnou, natřeny lavice

1970    výměna krytiny na střeše kostela – místo břidlice eternitové šablony, instalovány tři bleskosvody na kostel

1971    dokončeno nové vytápění kostela kamny na tuhá paliva – darovány sborem z Litomyšle

1978    provedeny nátěry vnitřního vybavení kostela

1983    započata generální oprava varhan – dokončena 1990, kurátorem sboru v letech 1985-1995 Milan Beneš z Dolní Sloupnice 63

1990   (22.- 24.června) Konference Evangelického díla

1991    přednáška v kostele – M. Hejl – Moderní pojetí Husa v katolické církvi a J. Klas – Co je mé jediné potěšení v životě a smrti; děti secvičily Velikonoční dětské pásmo; Seniorátní den dětí

  • přednáška ThDr. Br. Horáka o Izraeli na sborovém dopoledni; duben-během tří dnů vystoupil pěvecký sbor, Seniorátní sboreček mládeže; červen-sborový zájezd do jižních Čech-Telč; září-vystoupení seniorátního sboru pod vedením bratra far. Jokla, proslovem uvedl senior Gregor; venkovní nátěr oken v kostele; vánoční pásmo předvedl soubor Gema.
  • výročí 200 let od postavení kostela ve Sloupnici; květen-sborový zájezd do Stříteže n. Bečvou, Rožnova p. Radhoštěm; postaveno nové sociální zařízení při vstupu do sborové místnosti na faře,
    od roku 1995 kurátorem sboru Pavel Čapek z Dolní Sloupnice 9
    1997 opravena střecha kostela, financováno dary a půjčkami od církve, Státního ústavu památkové péče a obce Sloupnice
    1999 (24. dubna) setkání učitelů nedělní školy.

 

21.století

2002 generální oprava farního bytu, většina prací vykonána dobrovolnou brigádou; firma V & V Izolstav spol s r.o. provedla výměnu farní střechy, ostatní práce – stavbu a demontáž lešení a úklid po opravě střechy – vykonali v rámci dobrovolné brigády členové sboru.

 2005 (18.září 2005) sbor si připomněl 210 let od postavení kostela ve Sloupnici. V rámci oslav byly v kostele vystaveny nástěnky se stručnou historií sboru a mnoho fotografií ze sborového archivu. Přednášel a kázal bývalý synodní senior ČCE Pavel Smetana. Uskutečnil se též varhanní koncert.

  2005 výměna starých dřevěných oken a dveří fary za plastové. K tomuto účelu byla vyhlášena sborová sbírka, která trvala několik měsíců.

  2008 (15. června) seniorátní den rodiny ve Sloupnici. S mládeží byl přichystán program pro děti, kterých přijelo ze sborů z celého seniorátu asi 30. Koncert křesťanské hudební skupiny z Čáslavi v místním kostele (Junovi).

  2008 od července kurátorem Petr Beneš z Litomyšle (původem ze Sloupnice).

  2008 (18. října) setkání členů sboru a veřejnosti s dvěma členy První presbyterní církve z Morehead City, města v Severní Karolíně (USA), Timothy J. Havlickem a Steve Anthonym. Ve velkém sále na faře od 18h promítali Tim a Steve na plátno prezentaci aktivit své církve, z angličtiny překládal náš pan farář Peňáz. Po prezentaci byli přítomní vyzvání k tomu, aby se ptali. Po počátečním ostychu se dotazy začaly množit. Náš sbor dostal od amerického sboru modlitební šálu a ozdobný kříž se symbolem ryby a kalichu, oboje ruční práce členů amerického sboru. Přátelé z USA od našeho sboru obdrželi keramický reliéf našeho kostela a knihu o ČR od starosty Sloupnice pana Josefa Škeříka.

  2008 (19. října) bohoslužby v kostele vedené panem farářem Peňázem a pastorem Timothy J. Havlickem.

  2008 (21.-23. listopadu) oslavy 90 let Českobratrské církve evangelické. Českou biblickou společností (ČBS) byla vydána Česká synoptická Bible, která obsahuje dva překlady Bible najednou: Bibli kralickou (1613) a Český ekumenický překlad Bible (1979). Bibli bylo možno objednat za cenu 580 Kč a v prosinci 2008 Bible dorazily na náš sbor.

2011    nově vystavěna nadstřešní část komínu na kostele z lícových cihel s nákladem 20 000 Kč, založen fond na budoucí rozsáhlejší opravu kostela

2012    výlet nedělní školy do Brandýsa nad Orlicí, opraveno schodiště před hlavním vchodem na faru s nákladem cca 10 000 Kč., zaměření kostela a zakreslení do digitální podoby – provedl projektant Ing. Láznička s nákladem 19 000 Kč, svépomocí provedena úprava nefunkčních záchodků za kostelem na kolnu na dřevo

2013    výlet nedělní školy do Kunvaldu, přednáška a promítání Evy Grollové (Běťákové) o pomoci ženám v Etiopii, výměnu 20 let starého plynového kotle na faře za nový – modernější a účinnější kondenzační kotel, vyvložkování již nevyhovujícího komína a napojení 3 ks nových radiátorů ve sborové místnosti – vše s nákladem 70 tis. Kč, výměna hřebenáčů na faře v rámci záruky.

Faráři ve Sloupnici

Mgr. Petr Peňáz M.A.  (od 1. října 2006)
*10.2. 1975 v Litomyšli
1989 – 1993 Gymnázium A. Jiráska v Litomyšli
1993 – 1999 Evangelická theologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1997-1998 University of Dubuque Theological Seminary (Iowa, USA)
1999-2000 Vikářem pro Čáslav
2000-2006 Farářem v Chrudimi
2006-… Farářem ve Sloupnici
2009 – (od září do konce listopadu) – farářem v Lebanon Ohio
2016-2017 farářem  v Church of Scotland (farnosti Annan Old a Dornock Parich Church)

Jiří Zedníček (říjen 2002 – červenec 2006)
Narodil se v červenci 1972 v Mladé Boleslavi. Po vystudování 4-letého oboru číšník s maturitou v Poděbradech absolvoval 18-ti měsíční základní vojenskou službu v Praze.
 V roce 1994 podnikl 9-ti měsíční cestu po východní Asii (Indie, Nepál, Tibet, Čína). Po návratu uvěřil v Ježíše Krista a začal navštěvovat sbor ČCE v Mladé Boleslavi, kde byl nedlouho nato pokřtěn.   Od září 1997 studoval na Evangelické akademii – Vyšší odborné škole biblické v Hradci Králové, kterou o tři roky později úspěšně zakončil.   V letech 1998 – 2000 pracoval jako sociální pracovník a zástupce vedoucího ve Středisku pomoci Naděje v Praze u Hlavního nádraží a v Mladé Boleslavi.   V říjnu 2000 se oženil a spolu s manželkou Janou vychovávají malou Aničku (*2001) a Matouše (*2002). Následující rok složil Jiří Zedníček jáhenské zkoušky na Synodní radě ČCE a obdržel Dekret volitelnosti za jáhna. Nastoupil roční jáhenskou praxi ve sboru ČCE v Novém Městě pod Smrkem a začal dálkově studovat na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.   V říjnu 2002 se s rodinou přestěhoval do Sloupnice, kde byl zvolen novým kazatelem po odcházejícím Pavlu Knorkovi.

Pavel Knorek (říjen 1990 – únor 2002)
Narodil v červenci 1963 v Sokolově. Tamtéž absolvoval učební obor automechanik. Zde se také seznámil se svou ženou Ivanou původem z Prahy. Po 3-letém působení v Praze, kde složil diakonské (kazatelské) zkoušky, se přestěhoval do Sloupnice. V říjnu 1990 byl zvolen novým kazatelem sboru po faráři Běťákovi. K holčičce Marii (*1989) přibyla ve Sloupnici sestřička Alžběta (*1991) a bratříček Pavel (*1995). Po jedenáctileté požehnané službě odešel Pavel Knorek do sboru v Sokolově, spravujícím též kazatelské stanice v Kynšperku nad Ohří a Kraslicích.

Miloslav Běťák (duben 1958 – září 1990)
Miloslav Běťák, farář Českobratrské církve evangelické, narozen 23.6.1927 v Liptále, okres Vsetín. Vystudoval gymnázium v Kyjově, posléze Theologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 V roce 1952 se oženil s Jaroslavou Zajícovou ze Stříteže nad Bečvou, povoláním zdravotní sestra. Narodily se jim tři děti: Miloslav (1953), Petr (1955) a Eva (1957). Jeho první působiště ještě jako vikáře bylo v Jablonci nad Nisou, odkud byl povolán na základní vojenskou službu. V srpnu 1955 byl zvolen za faráře v České Kamenici.
 Sborovým shromážděním farního sboru v Dolní Sloupnici byl 7. dubna 1958 zvolen za faráře. Působil zde do října 1992, přes 33 let. Lákavé nabídky pražských, i zahraničních sborů ve Švýcarsku u Basileje neotřásly jeho věrností ke sloupenskému sboru. Měl rád svou církev a také dílo Jeronýmovy Jednoty, kde byl dlouholetým předsedou. Znalost německého jazyka mu umožnila spolupráci se zahraničními partnery GAW. Nebylo to jednoduché za totalitního režimu, ale cesty se našly. Když zemřel, zahraniční tisk o něm napsal, že byl stavitelem mostů mezi východem a západem. Pracoval také v Červeném kříži i na okresní úrovni. Příkladná byla jeho píle při opravách fary i kostela a také stavbě nových varhan. Vždycky stál na straně pravdy, i když mu to škodilo.
Na důchod se přestěhoval do Stříteže nad Bečvou, kde si opravil spolu se synem dům po manželčiných rodičích. Za půl roku po přistěhování byl postižen mozkovou příhodou. 20.5.1993 zemřel na klinice v Praze.

Břetislav Chlebníček (únor 1947 – duben 1958)
Jan Strnad (říjen 1932 – květen 1946)
Bedřich Henych (květen 1931 – listopad 1931)
Bohumil Smetánka (září 1926 – říjen 1930)
Benjamin Fleischer (červenec 1914 – květen 1924)
Bohumil Fleischer (leden 1880 – listopad 1913)
Jiří Čížek (březen 1858 – leden 1879)
Josef Fischer (září 1843 – květen 1857)
Gabriel Molnár (duben 1816 – únor 1843)
Štěpán Vasarhely (srpen 1802 – leden 1815)
Ondřej Akoš (únor 1789 – 1802)
Jan Breznay (červen 1783 – 1788)